PlusTjänster

Fast analogi telefoni

Följande tjänster kan du själv aktivera på din telefon. Det enda du behöver är ett abonnemang och en tonvalstelefon (knapptelefon).


Förfrågan/Pendling
Under ett pågående samtal kan du ringa upp ett annat nummer och därefter pendla mellan de båda samtalen.
RGer ny kopplingston under pågående samtal varefter ett annat nummer kan slås.
R2Gör att du kan pendla mellan samtalen.

Trepart
Koppla upp tre telefoner samtidigt i ett s.k. konferenssamtal. (Under ett trepartssamtal kan du höra en svag konferenston var 15:e sekund. Tjänsten fungerar ej för utlandsnummer eller betalsamtalsnummer.).
RGer ny kopplingston under pågående samtal varefter ett annat nummer kan slås.
R3Kopplar in den tredje parten i samtalet.

Samtal väntar
Du blir upplyst om att ett nytt samtal vill komma fram i form av två korta tonstötar.
Om du ignorerar indikationen på att ett samtal väntar så ges en upptagetton efter 24 sekunder.
*43#Avaktiverar tjänsten.
*#43*Ger dig besked (talsvar) om tjänsten är aktiverad.
R0Ger upptagetton för det andra samtalet och efterkommande samtal under pågående samtal.
R1Avslutar det första samtalet och besvarar det andra.
R2Ställer det första samtalet i väntläge och besvarar det andra. Därefter kan Pendling och Trepart användas.

Väckning/Påminnelse
Väckning via telefon vid önskad tidpunkt. Uppringning pågår max 60 sekunder.
*55*hhmm#Aktiverar tjänsten. ((hh=timmar 00-24) (mm=min. 00-59)
#55*hhmm#Tid för avbeställning av väckning.
#55#Avaktiverar samtliga beställda väckningar.
*#61*tel.nr.#Ger talmaskinbesked om tjänsten är aktiverad till önskat nummer.
*#61#Ger talmaskinbesked om tjänsten är aktiverad.
*#55*hhmm#Ger dig ett talsvar om väckning till klockan hhmm är aktiverad.
*#55#Ger dig ett talsvar om någon väckning är aktiverad.

Tillfällig blockering av nummerpresentation
Ditt nummer visas ej för mottagaren om denne har en nummerpresentatör.
#31#Aktiverar tjänsten.

Överflyttning
Under pågående samtal kan du flytta över samtalet till ett annat nummer.
RGer ny kopplingston under pågående samtal varefter ett annat nummer kan slås.
R4Flyttar över det första samtalet till det andra nummret. Ett talbesked bekräftar aktiveringen och luren kan läggas på.


Så här blir du debiterad:

A ringer till B som flyttar över samtalet till C.
A blir debiterad för samtalet till B, B blir debiterad för samtalet till C under hela samtalets längd.


Vidarekoppling
Inkommande samtal styrs om till ett annat telefonnummer exempelvis din mobil.
*21*tel.nr#Aktiverar tjänsten.
*21#Aktiverar tjänsten till senast vidarekopplat nummer.
*#21#tel.nr#Ger talsvar om tjänsten är aktiverad till önskat nummer
#21#Avaktivering av tjänsten.
*#21#Ger talsvar om tjänsten är avaktiverad.

Så debiteras du:
A ringer till B, B har kopplat om sin telefon till C.
A betalar fram till B och B betalar vidare-kopplingen till C.


Vidarekoppling vid ej svar
Inkommande samtal styrs om till valt telefonnummer om samtalet ej besvaras
*61*tel.nr*ss#Aktiverar tjänsten.
Inkommande samtal vidarekopplas om ss sekunder om det ej besvaras.
(sek. anges från 05-60)
*61*tel.nr#Aktiverar tjänsten om samtal ej besvaras inom 30 sek.
#61#Avaktiverar tjänsten.

Har du frågor?

Ring: 0775-17 09 70
Mån-Fre: 09:00-15:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Täckningskarta

Här fungerar mobilen
Du kan ringa med Telelo nästan överallt.

Inställningar

SMS/MMS
Här hittar du inställningarna som gör att allt fungerar som det ska.

Frågor & svar

Frågor & funderingar
Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna.

Om Telelo

Telelo är din personliga mobilleverantör, vi jobbar för sjyssta villkor och ett nära samarbete med kund. Vi använder Telias nät som innebär hög garanti.
Har du frågor? Ring 0775-17 09 70 så hjälper kundservice dig.